O projekcie

GrassHoppeR to wspólna inicjatywa członków Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie, zrzeszonych w nim firm oraz innych tworzących konsorcjum Open Data podmiotów: erSystem sp. z o. o., LepszyProjekt.pl Roman Zając, Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny sp. z o. o., Microsoft sp. z o. o., Fundacja Aegis oraz Rafał Malujda - Kancelaria Radcy Prawnego. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie otwartego narzędzia, które umożliwia zautomatyzowane ujednolicanie i udostępnienie danych publicznych w postaci zgodnej z otwartymi standardami (zgodność z OData - http://www.odata.org/). Narzędzie pozwola na ułatwione dalsze wykorzystanie tych danych w jakichkolwiek celach, w tym biznesowych. Pierwszym partnerem projektu współpracującym z konsorcjum Open Data jest Urząd Miasta Szczecin

Projekt realizuje cele publiczne, rozszerzające funkcjonalności standardowo dostępne w ramach publicznych systemów teleinformatycznych oraz oparte na informacjach/zasobach publicznych. W efekcie powstaną nowe, atrakcyjne dla użytkowników aplikacje cyfrowe przyczyniające się do poprawy dostępności informacji, zasobów i usług publicznych, wzrostu kapitału społecznego (przez sieciowy tryb pracy nad projektami open source) oraz wzrostu korzystania z Internetu.

Schemat działania:

GrassHoppeR stack

Pod auspicjami

Klaster IT Fundacja Aegis

Firmy realizujące

LepszyProjekt eR System Rafał Malujda

Partnerzy projektu

Technopark Pomerania